Trending Posts

भारत म्हारो देस फूटरो बेस

भारत म्हारो देस फूटरो बेस क धन धन भारती
बोलो जय जयकार उतारो आरती हां उतारो आरती

सोना उगळै धरती अम्बर मोतीड़ा बरसावै रै
मुळकै सूरज चाँद गीत कोयलड़ी मीठा गावै रे
हिमगिरि योगीराज सीस पर ताज कि गैंग वारती
समदरिया री लहरां चरण पखारती
हां उतारो ……………………………..

कुण भूलैलो राणा नै चेतक नै हल्दीघाटी नै
वीर शिवा सो सूर कठै दुनियां पूजै इण माटी नै
रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तौड़ कि मौत भी हारती
जौहर री लपटां नै रोज निहारती
हां उतारो ……………………………

तिलक गोखले भगत बोस बापू झाँसी की महारानी
जौहर देख जवानां रो तूं बता कठै इतरो पानी
गीता रो उपदेश कर्म सन्देश कृष्ण सा सारथि
आज भरत री धरा विश्व ललकारती
हां उतारो …………………………….

केशव माधव रो संघनाद जण जण रो हियो गुंजावै रे
आत्म त्याग और देसप्रेम रो सबनै पाठ पढ़ावै रे
भगवै ध्वज री आन देस री शान सदा सिंगारती
संगठना री शक्ति देस संवारती
हां उतारो आरती …………………….

भारत म्हारो देस फूटरो बेस क धन धन भारती
बोलो जय जयकार उतारो आरती हां उतारो आरती….